Nyok Nyok » Blog Archive » Lagnat

Lagnat

Posted: June 30th, 2009 | No Comments »

Nagkalagnat ako ng dalawang araw, sinat sa ikatlong araw, at binat sa ika-apat na araw. Kasalukuyan akong nagpapahinga, nakahiga, hawak ang cellphone, at patuloy na nagpplurk.
Related Posts

No Related Post

A nyoker named Ada posted this! Continue Reading…



Leave a Reply